Registration Form

 

Forms

Isi borang berkenaan dan pulangkan kepada nrr@msn.org.my. Setiap pengguna eNRR wajib mempunyai alamat emel dan nombor telefon bimbit sendiri. Bagi pusat yang memberi perkhidmatan hemodialisis swasta (HD) mesti pulangkan dokumen yang siap diisi bersama satu salinan lesen CKAP yang terkini. Dokumen yang tidak genap atau lengkap tidak akan diproses.
Dokumen ini mengandungi maklumat peribadi staf anda, pastikan anda "Password Protect" dokumen ini demi mematuhi Akta Perlindungan Maklumat Peribadi (PDPA) sebelum buat hantaran melalui emel. Amalkan tidak memberitahu katalaluan untuk buka dokumen lampiran dalam emel yang sama; ia itu beritahu katalaluan di emel kedua.

Form / Borang  Form title / Pengunaan borang  Version updated
                 
Borang 1.      New HD Centre Registration Form
Untuk pendaftaran pusat baru yang memberi perkhidmatan HD. Pusat terkini yang sudah tukar nama; pengurusan atau pindah premis perlu buat pendaftaran baru.
 25 Apr 2018
Borang 2.      New CAPD Centre Registration Form
Untuk pendaftaran pusat baru yang memberi perkhidmatan CAPD / APD

 25 Apr 2018

Borang 3.      New Tx Centre Registration Form
Untuk pendaftaran pusat baru yang memberi perkhidmatan Tx follow-up

 25 Apr 2018

Borang 4.      New MRRB Centre Registration Form
Untuk pendaftaran pusat baru yang memberi perkhidmatan Renal Biopsy

 25 Apr 2018

Borang 5.      All Centre information update Form
Maklumat di borang akan mengantikan maklumat yang sediada di pusat berkenaan dan pegawai-pengawai yang menyandang jawatan tersebut. Maklumat kemaskini akan tertera di directory.

 25 Apr 2018

Borang 6.      Centre Personnel information update
Untuk mengemaskini maklumat-maklumat sendiri

 25 Apr 2018

Borang 7.      Nephrology Trainee's Registration Form
 

 26 June 2018