• 2nd Asia Pacific AKI CRRT Congress 2018, Taiwan
  September 21st to 24th in 2018
  http://www.apcrrt2018.com
 • Penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun.
  • pendaftaran pesakit-pesakit baru
  • laporkan [Outcome] pesakit
  • laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  • kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

  Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Kerjasama daripada pihak anda amat dihargai untuk pastikan penyerahan data-data sempurna dan siap sebelum pada bulan Februari tahun berikutnya. Sentiasa memantau [Data Query] modul bagi pembersihan.

  Data-data dalam modul "Data Query" yang belum dibersihkan sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

  Sila dapatkan maklumat-maklumat berkaitan urusan dan tatacara di [HOME (https://www.msn.org.my/enrr/fwbPage.jsp?fwbPageId=zAu_Login)]

  SELAMAT MENGGUNAKAN eNRR
  Last updated on 07/08/2018
 • Research Grant Opened for application

  1 November 2017 till 31 January 2018
  Read more