The National Renal Registry (NRR) has its origin in the Dialysis and
Transplant Registry established by the Department of Nephrology in 1992.

NEWS & EVENTS


Find a centre that provide haemodialysis therapy for patients with viral hepatitis

List of HD centres that provide haemodialysis therapy for patients with viral hepatitis (as registered with CKAP) are available in the Directory https://www.msn.org.my/nrr/centre_directory.jsp

 • Penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun.

  1. pendaftaran pesakit-pesakit baru
  2. laporkan [Outcome] pesakit
  3. laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  4. kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

  Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Kerjasama daripada pihak anda amat dihargai untuk pastikan penyerahan data-data sempurna dan siap sebelum pada bulan Februari tahun berikutnya. Sentiasa memantau [Data Query] modul bagi pembersihan.

  Data-data dalam modul "Data Query" yang belum dibersihkan sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

  Sila dapatkan maklumat-maklumat berkaitan urusan dan tatacara di [HOME (https://www.msn.org.my/enrr/fwbPage.jsp?fwbPageId=zAu_Login)]

 • - NRR Forms Submission

REGISTRY

 • MDTR

  Malaysian Dialysis and Transplant Registry

 • MRRB

  Malaysian Registry of Renal Biopsy

 • eMOSS

  Malaysian Organ Sharing System