The National Renal Registry (NRR) has its origin in the Dialysis and
Transplant Registry established by the Department of Nephrology in 1992.

NEWS & EVENTS

 • Mulai tahun 2018, penyerahan data-data pesakit melalui eNRR adalah berterusan sepanjang tahun. Anda boleh buat penyerahan data-data untuk sepanjang tahun:

  • pendaftaran pesakit-pesakit baru
  • laporkan [Outcome] pesakit
  • laporkan kejadian [PD infection] bagi pesakit dalam rawatan PD
  • kemaskini mengenai rawatan di bahagian-bahagian berkenaan yang ada di [Annual Return]; contoh: ubat-ubatan, ujian-ujian etc

  Tahun taksiran adalah mengikut kalendar. Data-data akan dikunci + 1 bulan selepasnya. Pastikan punggutan anda sempurna dan siap sebelum tamatnya tempoh penyerahan setiap tahun taksiran.

  Analisasi data akan menggunakan data yang sempurna. Data-data yang masih ada di dalam modul "Data Query" yang tidak dapat dikemaskini akan dikeluarkan dari analisa . Tindakan ini sedikit sebanyak akan menjejaskan laporan di Centre Report Card dan keseluruhan laporan MDTR.

  Last updated on 05/03/2018

  Semua pusat boleh mula menggunakannya. Tatacara untuk panduan memasukan data-data pesakit boleh dapat melalui skrin eNRR. Untuk mengetahui cara masuk ke eNRR, anda boleh dapatkan dokumen ini di atas talian untuk panduan anda

   * Klik sini - Untuk panduan penguna eMOSS yang aktif yang tahu maklumat eMOSS sendiri.
   * Klik sini - Untuk panduan penguna eMOSS yang pernah aktif yang tidak tahu maklumat eMOSS sendiri.
   * Klik sini - Untuk panduan penguna eNRR yang baru atau penguna eMOSS tidak pernah aktifkan akaun.
   * Klik sini - Untuk panduan penguna eNRR yang mempunyai kuasa untuk menambah pengguna baru.
   * Klik sini - Untuk panduan penguna eNRR yang mempunyai kuasa untuk menambah pengguna yang sedia ada kepada pusat yang berkenaan.

  Sekian. Atas kerjasama pihak anda NRR mendahului dengan ucapan ribuan terima Kasih.
  SELAMAT MENGGUNAKAN eNRR

 • - NRR Forms Submission

REGISTRY

 • MDTR

  Malaysian Dialysis and Transplant Registry

 • MRRB

  Malaysian Registry of Renal Biopsy

 • eMOSS

  Malaysian Organ Sharing System